Bilder av Line Inspector i olika enheter

Line Inspector
Vi förenklar era besiktningar

Uför besiktningar med vår iPad app

Line Inspector i ipad med kartlager Line Inspector i ipad med spårning Line Inspector i ipad
Macbook med dashboarden

Enkel administration via webb-dashboarden

Letar du efter ett nytt och enkelt besiktningsverktyg som kan leverera förstklassigt resultat? Line Inspector är systemet som genom ett behagligt och lättanvänt gränsnitt hjälper dig att besikta.

Hur Line Inspector fungerar

Enkel besiktning med iPad

Samla enkelt in anmärkningar i fältet med vår iPad app. Exakt GPS position loggas och bilder kan lätt bifogas. Egna kartlager med kraftledningar, stationer, med mera gör också navigering i terrängen lättare.

Följ arbetet via webben

Ni har full kontroll och översikt via webb-dashboarden. Specifiera enkelt vilken data som ska samlas in. Integrera era egna kartlager. Exportera information till olika format för vidare åtgärd och hantering.

Sparar tid och pengar

Snabb loggning och insamling av detaljerad information innebär mindre tid med administrativ hantering. Den goda kvaliteten på insamlad data innebär att ni sparar pengar genom att veta exakt vilken åtgärd som behövs för varje problem innan ni går ut i fältet för att åtgärda.

Funktioner

Skapa anmärkning i iPad

Snabbt och enkelt att skapa anmärkningar

Anmärkningar skapas enkelt med endast ett par tryck. Välj typ av anmärkning ifrån en egendefinerad lista och lägg snabbt till den information som krävs för att åtgärda problemet. GPS koordinaterna sparas och ni kan också ta bilder om så önskas.

Detta gör det väldigt snabbt att skapa anmärkningar och få precis information om problem. Ni sparar därför tid och pengar både vid insamling av information och vid senare uppföljning och reparation.

Crosshair

Exakt positionering på karta

Appen loggar automatiskt GPS koordinaterna för anmärkningar så att ni har exakt position och kan hitta tillbaka till platsen när problem ska åtgärdas. Det går också att placera anmärkningar var man vill på kartan enkelt genom att peka på önskad plats i kartvyn.

Kartlager i iPad

Integrera era egna kartlager i kartvyn

Om ni har egna kartlager med information såsom kraftledningar, stationer, stolpar eller liknande så kan de enkelt läggas till via vår webb-baserade dashboard. Vi kan också tillhandahålla lager för flygning; kontrollzoner och restriktionsområden. Dessa är väldigt användbara vid helikopterinpektioner.

Kartlager slås lätt av och på i appen så att ni kan välja vilken information som ska synas beroende på vilket inspektionsarbete som utförs.

Kamera

Lägg till bilder till anmärkningar

Genom att ta bilder när ni skapar anmärkningar så får ni en bättre förståelse av problemen och det hjälper också den personal som ska reparera eller åtgärda problem, eftersom de kan göra en god bedömning av vad som behöver göras innan de kommer till platsen.

iPad med spårning

Se var inspektioner har utförts med spårning

Med funktionen spårning ritas ett spår ut på kartan där inspektören förflyttar sig under arbetets gång. Detta ger en god överblick av vad som har inspekterats och vad som återstår.

Spår syns direkt i appen under pågående inspektion och det är också möjligt att följa inspektionen i realtid i dashboarden.

Folder

Organisera insamlad data

Insamla data som är relevant för er organisation. Ni specificerar själva era anmärkningstyper och vilken information ni vill insamla för varje typ. Det går också att gruppera anmärkningar med taggar.

Macbook med dashboard

Hantera/se anmärkningar på webben

Via vår webb-baserade dashboard hanterar ni anmärkningar som rapporterats via appen och kan i realtid följa fältarbetet. Anmärkningar och spår som sparas är omedelbart synliga i dashboarden.

All data kan exporteras till ett antal olika format för vidare bearbetning och delning av information, till exempel till externa företag som utför reparations och röjnings arbeten.

Hänglås

Säker hantering och lagring av data

All data synkroniseras till våra servrar allteftersom anmärkningar skapas och det innebär att backup av data görs kontinuerligt ifrån fältet.

Information skickas krypterat via SSL och lagras i molnet, och detta ger en hög driftssäkerhet och få störningar för våra användare.

Vill du veta mer? Boka en demo!

Boka Demo